Герасим Јордански - Манастир Рајиновац

17. Март, 2023. године, Манастир Рајиновац